An Ghaeilge Bheo- Guest Blog 3

Tháinig Pobal na Gaeilge le chéile le déanaí don ócáid dheireanach den shraith imeachtaí Sparc  “An Ghaeilge Bheo” ar an 5 Aibreán.  Cúis agus Cosc na hAilse téama na hoíche á chur i láthair ag an Dr. Dáithí Mac Giobún. I dtosach báire thug an dochtúir le fios dúinn an chúis a bhí le hailse.  Mhínigh sé gurb é an alcól agus na toitíní is mó a dhéanamh díobháil don cholainn ó thaobh na hailse de. An chúis ba mhó ar chuir daoine iontas ann ná an nasc atá idir feoil dhearg agus ailse. Ní raibh an dochtúir róchinnte é  féin cén dóigh go mbíonn éifeacht aige toisc nach bhfuil mórán taighde déanta ar an cheangal eatarthu. Ina dhiaidh sin, rinne sé cur síos beacht ar na cineálacha difriúla ailse atá ann agus chuir in iúl dúinn na cinn is dainséaraí agus is comónta. Dhírigh sé isteach ar na rudaí is féidir a dhéanamh chun ailse a sheachaint go pointe. Faraor, tá sé deacair é sin a dhéanamh ina iomláine mar ní dhéanann ailse leatrom ar aon duine; óg ná aosta, aclaí ná ramhar, srl.  Corr uair is fadhb ghéiniteach atá i gceist agus ní féidir é sin a shárú. Uaireanta eile seans maith go mbíonn drochthionchar ó thoitíní nó alcól i gceist. An rud is bunúsaí  le déanamh ná na cúiseanna a chosc go huile agus go hiomlán. Rud eile ná scrúdú coirp a fháil fá choinne na hailse is comónta (Ailse chíche, ailse scamhóg, ailse na drólainne, srl).

Bhí an chaint thar a bheith oiriúnach do mhic léinn leighis agus do bhaill foirne araon. Bhí sé sin intuigthe ón méid mac léinn leighis a bhí i láthair. Bhí an t-ábhar trom agus chuirfeadh na figiúirí  báis maidir le hailse eagla ort m.sh faigheann duine amháin as beirt ailse am inteacht ina saol.

Chuir an t-imeacht seo deireadh le Sparc “An Ghaeilge Bheo” sraith de chainteanna agus d’agallaimh le haíonna speisialta a heagraíodh idir Teach na Gaeilge UCD agus Leabharlann UCD.

Gabhaimid buíochas le achan uile dhuine a chuidigh linn nó a tháinig go dtí aon cheann de na himeachtaí i rith na sraithe.

 

unnamed

Dylan Browne, John Callaghan Moore, Mark Considine  agus Johnathan Ó Briain (Mic léinn leighis) in éineacht le Clár Ní Bhuachalla (Oifigeach na Gaeilge) Ed Campion, Dr. Daithí Mac Giobúin agus Niall O’ Brien (Foireann na Leabharlainne).

 

The final event in “The Living Language”  initiative,  a series of talks sponsored by the Sparc project took place on the 5th of April 2017. The topic of the night’s talk was “Cancer: Its Cause & Prevention”. Dr David Gibbons, UCD School of Medicine and St Vincent’s University Hospital,  addressed the issue in a clear and coherent way. Firstly, he described the causes of cancer; the most common and the most dangerous types. Alcohol, cigarettes and obesity were among the greatest risk factors according to Dr Gibbons.  I found the discussion on the link between the consumption of red meat and cancer particularly interesting and the HPV vaccination controversy. Dr Gibbons referred to the fact that red meat can be associated with certain incidences of cancer but that the studies are not yet conclusive. He also stated that there was no evidence to suggest that the HPV vaccination was a risk factor. Furthermore, he listed the different types of cancer and explained how different cancers may be more prevalent in women than in men and vica versa. He illustrated the ways in which we can help reduce the risk of cancer. In reality, cancer doesn’t discriminate against age, gender, drinking or eating habits. The best thing we can do to reduce the risk of cancer is to be mindful of the risk factors, attend regular health screenings and lead a healthy lifestyle.

The talk was highly informative and beneficial to both staff and students many of whom were from the College of Science and the College of Health Sciences. The information was clear and the statistics in relation to cancer were quite shocking e.g. 1 in 2 will get some form of cancer at some point in their lives.

This event marks the end of the 2016-2017  initiative, “The Living Language” a series of talks and interviews with special guests through the medium of Irish. The series was organised by students from Teach na Gaeilge UCD and staff from the UCD Library. We would like to thank all those who took part in the series and who made every events worthwhile.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s