Club Leabhar: Caint leis an údar Anna Heussaff, 15 Samhain 2017/ Irish Book Club Guest lecture with Anna Heussaff

Baineadh an-taitneamh agus tairbhe as an gcaint leis an údar Anna Heussaff ag an seisiún deireanach den Chlub Leabhar, 15 Samhain 2017.

IMG_9420_small
Grianghraf a bhuíochas le hOrla Keaveney, University Observer/ Photo thanks to Orla Keaveney, University Observer.

Bhí idir rannpháirtithe an Chlub Leabhar agus mic léinn ón Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD, i measc an lucht éisteachta. Bhí plé spéisiuil ar chúlra an leabhair Scáil an Phríosúin agus thug Anna léargas iontach ar an taighde cuimsitheach a dhéanann sí sula dtéann sí i mbun scríbhneoireachta.

Léigh sí sliocht gearr ón úrscéal agus ansin bhí deis againn roinnt ceisteanna a chur uirthi faoin leabhar agus faoi chúrsaí litríochta go ginearálta. Ar mbuíochas leis an Dr Liam Mac Amhlaigh, éascaitheoir an chlub, a d’eagraigh an cuairt seo. ‘An Litir’ le Liam Mac Cóil a bheidh á léamh don chéad seisiúin eile a thosóidh ar an 29 Eanáir 2018.

Is comhthionscnamh é Club Leabhar Bhord na Gaeilge UCD le Leabharlann James Joyce agus www.clubleabhar.com.

Cuirtear fáilte roimh an phobal.

3D0A1225_small
Roinnt rannpháirtithe an chlub/ Some members of the book club: An Dr Liam Mac Amhlaigh (éascaitheoir), Denis Shields, Lisa Sheilds, Ashling Keogh, Séamas Kelly agus Columba Larkin
(Grianghraf a bhuíochas le James Alkayed/ Photo thanks to James Alkayed).

The guest lecture with Anna Heussaff at the last Bord na Gaeilge UCD Book Club session, held on 15 November 2017, was thoroughly enjoyed by all who attended.

A Q&A followed an interesting discussion on the background and research behind Anna’s novel Scáil an Phríosúin.

We would like to thank the facilitator of the book club, Dr Liam Mac Amhlaigh, who organised this visit.

The book club will resume in January 2018. Club Leabhar Bhord na Gaeilge UCD is a collaboration between James Joyce Library and www.clubleabhar.com.

We welcome members of the public.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s